A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y

A

addCallbackURLProtocolHandler(CallbackURLProtocolHandler) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
age - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
album - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
antialias_algo - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
audio_codec - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
audio_codec_id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
audio_resample(Pointer, Pointer, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
audio_resample_close(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
audio_resample_init(int, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
author - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
av_add_index_entry(AVFormatLibrary.AVStream, long, long, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_alloc_format_context() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_bitstream_filter_close(AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_bitstream_filter_filter(AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext, AVCodecLibrary.AVCodecContext, String, PointerByReference, IntByReference, Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_bitstream_filter_init(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_class - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
av_class - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
av_close_input_file(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_codec_get_id(PointerByReference, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_codec_get_tag(PointerByReference, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_destruct_packet(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_destruct_packet_nofree(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_dup_packet(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_fast_realloc(Pointer, IntByReference, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_filename_number_test(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_find_default_stream_index(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_find_input_format(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_find_opt(Pointer, String, String, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_find_stream_info(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_free(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
av_free_packet(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_free_static() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated.  
av_freep(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
av_gen_search(AVFormatLibrary.AVFormatContext, int, long, long, long, long, long, long, int, LongByReference, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_get_bits_per_sample(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_get_double(Pointer, String, PointerByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_get_frame_filename(Pointer, int, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_get_int(Pointer, String, PointerByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_get_packet(AVFormatLibrary.ByteIOContext, AVFormatLibrary.AVPacket, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_get_pict_type_char(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_get_q(Pointer, String, PointerByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_get_string(Pointer, String, PointerByReference, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_gettime() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_guess_codec(AVFormatLibrary.AVOutputFormat, String, String, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_guess_image2_codec(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_hex_dump(Pointer, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_hex_dump_log(Pointer, int, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_index_search_timestamp(AVFormatLibrary.AVStream, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_init_packet(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_interleave_packet_per_dts(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVPacket, AVFormatLibrary.AVPacket, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_interleaved_write_frame(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_malloc(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
av_mallocz(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
av_mallocz_static(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated.  
av_new_packet(AVFormatLibrary.AVPacket, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_new_stream(AVFormatLibrary.AVFormatContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_next_option(Pointer, AVCodecLibrary.AVOption) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AV_NOPTS_VALUE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_open_input_file(PointerByReference, String, AVFormatLibrary.AVInputFormat, int, AVFormatLibrary.AVFormatParameters) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Open a media file as input.
av_open_input_stream(PointerByReference, AVFormatLibrary.ByteIOContext, String, AVFormatLibrary.AVInputFormat, AVFormatLibrary.AVFormatParameters) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Allocates all the structures needed to read an input stream.
AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AV_OPT_FLAG_METADATA - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AV_OPT_FLAG_SUBTITLE_PARAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
av_opt_set_defaults(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_opt_set_defaults2(Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_opt_show(Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parse_video_frame_rate(FFMPEGLibrary.AVRational, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parse_video_frame_size(IntByReference, IntByReference, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parser_change(AVCodecLibrary.AVCodecParserContext, AVCodecLibrary.AVCodecContext, PointerByReference, IntByReference, Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parser_close(AVCodecLibrary.AVCodecParserContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parser_init(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_parser_parse(AVCodecLibrary.AVCodecParserContext, AVCodecLibrary.AVCodecContext, PointerByReference, IntByReference, Pointer, int, long, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AV_PARSER_PTS_NB - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
av_picture_copy(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_picture_crop(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_picture_pad(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int, int, int, int, int, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_pkt_dump(Pointer, AVFormatLibrary.AVPacket, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_pkt_dump_log(Pointer, int, AVFormatLibrary.AVPacket, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_probe_input_format(AVFormatLibrary.AVProbeData, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_read_frame(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Return the next frame of a stream.
av_read_packet(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_read_pause(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Pause a network based stream (e.g.
av_read_play(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
start playing a network based stream (e.g.
av_realloc(Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
av_register_all() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_register_bitstream_filter(AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_register_codec_parser(AVCodecLibrary.AVCodecParser) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_register_input_format(AVFormatLibrary.AVInputFormat) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_register_output_format(AVFormatLibrary.AVOutputFormat) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_resample(Pointer, Pointer, Pointer, Pointer, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_resample_close(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_resample_compensate(Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_resample_init(int, int, int, int, int, double) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_seek_frame(AVFormatLibrary.AVFormatContext, int, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Seek to the key frame at timestamp.
av_seek_frame_binary(AVFormatLibrary.AVFormatContext, int, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_set_double(Pointer, String, double) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_set_int(Pointer, String, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_set_parameters(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVFormatParameters) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_set_pts_info(AVFormatLibrary.AVStream, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_set_q(Pointer, String, FFMPEGLibrary.AVRational) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_set_string(Pointer, String, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_strdup(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
AV_TIME_BASE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AV_TIME_BASE_Q - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
av_update_cur_dts(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVStream, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_write_frame(AVFormatLibrary.AVFormatContext, AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_write_header(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_write_trailer(AVFormatLibrary.AVFormatContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
av_xiphlacing(Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_align_dimensions(AVCodecLibrary.AVCodecContext, IntByReference, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_alloc_context() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_alloc_context2(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_alloc_frame() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_build() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_check_dimensions(Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_close(AVCodecLibrary.AVCodecContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_decode_audio2(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, IntByReference, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Decodes an audio frame from \p buf into \p samples.
avcodec_decode_subtitle(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVSubtitle, IntByReference, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_decode_video(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVFrame, IntByReference, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_execute(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, PointerByReference, IntByReference, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_free_buffers(AVCodecLibrary.AVCodecContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_get_buffer(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVFrame) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_get_format(AVCodecLibrary.AVCodecContext, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_reget_buffer(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVFrame) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_default_release_buffer(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVFrame) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_encode_audio(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, int, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_encode_subtitle(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, int, AVCodecLibrary.AVSubtitle) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_encode_video(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, int, AVCodecLibrary.AVFrame) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_find_best_pix_fmt(int, int, int, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_find_decoder(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_find_decoder_by_name(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_find_encoder(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_find_encoder_by_name(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_flush_buffers(AVCodecLibrary.AVCodecContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_chroma_sub_sample(int, IntByReference, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_context_defaults(AVCodecLibrary.AVCodecContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_context_defaults2(AVCodecLibrary.AVCodecContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_frame_defaults(AVCodecLibrary.AVFrame) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_pix_fmt(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_get_pix_fmt_loss(int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss of chroma (e.g.
avcodec_get_pix_fmt_name(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_init() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVCODEC_MAX_AUDIO_FRAME_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_open(AVCodecLibrary.AVCodecContext, AVCodecLibrary.AVCodec) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_parse_frame(AVCodecLibrary.AVCodecContext, PointerByReference, IntByReference, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_pix_fmt_string(Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_pix_fmt_to_codec_tag(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_register_all() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_set_dimensions(AVCodecLibrary.AVCodecContext, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_string(Pointer, int, AVCodecLibrary.AVCodecContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_thread_execute(AVCodecLibrary.AVCodecContext, Pointer, PointerByReference, IntByReference, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_thread_free(AVCodecLibrary.AVCodecContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_thread_init(AVCodecLibrary.AVCodecContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avcodec_version() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVCodecLibrary - Interface in net.sf.ffmpeg_java
Based on FFMPEG Aug 12 2007.
AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter
 
AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext
 
AVCodecLibrary.AVCodec - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVCodec() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
AVCodecLibrary.AVCodec(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
AVCodecLibrary.AVCodecContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
main external API structure
AVCodecLibrary.AVCodecContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
AVCodecLibrary.AVCodecContext(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
AVCodecLibrary.AVCodecParser - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVCodecParser() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
AVCodecLibrary.AVCodecParserContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVCodecParserContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
AVCodecLibrary.AVFrame - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVFrame() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
AVCodecLibrary.AVFrame(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
AVCodecLibrary.AVOption - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVOption() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
AVCodecLibrary.AVPaletteControl - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVPaletteControl() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPaletteControl
 
AVCodecLibrary.AVPanScan - Class in net.sf.ffmpeg_java
Pan Scan area.
AVCodecLibrary.AVPanScan() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPanScan
 
AVCodecLibrary.AVPicture - Class in net.sf.ffmpeg_java
four components are given, that's all.
AVCodecLibrary.AVPicture() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
AVCodecLibrary.AVSubtitle - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVSubtitle() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 
AVCodecLibrary.AVSubtitleRect - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.AVSubtitleRect() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
AVCodecLibrary.RcOverride - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVCodecLibrary.RcOverride() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.RcOverride
 
AVCodecLibraryImageConverter - Class in net.sf.ffmpeg_java.util
 
AVCodecLibraryImageConverter() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.util.AVCodecLibraryImageConverter
 
AVCodecSample - Class in net.sf.ffmpeg_java.example
Based on: http://www.inb.uni-luebeck.de/~boehme/using_libavcodec.html http://www.inb.uni-luebeck.de/~boehme/libavcodec_update.html http://www.inb.uni-luebeck.de/~boehme/avcodec_sample.0.4.9.cpp
AVCodecSample() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.example.AVCodecSample
 
AVDISCARD_ALL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVDISCARD_BIDIR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVDISCARD_DEFAULT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVDISCARD_NONE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVDISCARD_NONKEY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVDISCARD_NONREF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avf_sdp_create(Pointer, int, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVFMT_FLAG_GENPTS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFMT_FLAG_IGNIDX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFMT_FLAG_NONBLOCK - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFMT_GENERIC_INDEX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< format does not need / have any timestamps
AVFMT_GLOBALHEADER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< format wants AVPicture structure for raw picture data
AVFMT_INFINITEOUTPUTLOOP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFMT_NEEDNUMBER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVFMT_NOFILE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVFMT_NOOUTPUTLOOP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFMT_NOTIMESTAMPS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< format wants global header
AVFMT_RAWPICTURE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< show format stream IDs numbers
AVFMT_SHOW_IDS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< needs '%d' in filename
AVFMTCTX_NOHEADER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVFormatLibrary - Interface in net.sf.ffmpeg_java
Based on FFMPEG Aug 12 2007.
AVFormatLibrary.AVFormatContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVFormatContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFormatLibrary.AVFormatContext(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
AVFormatLibrary.AVFormatParameters - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVFormatParameters() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
AVFormatLibrary.AVFrac - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVFrac() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFrac
 
AVFormatLibrary.AVIndexEntry - Class in net.sf.ffmpeg_java
< full parsing and interpolation of timestamps for frames not starting on packet boundary
AVFormatLibrary.AVIndexEntry() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
AVFormatLibrary.AVInputFormat - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVInputFormat() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
AVFormatLibrary.AVInputFormat(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
AVFormatLibrary.AVOutputFormat - Class in net.sf.ffmpeg_java
< use generic index building code
AVFormatLibrary.AVOutputFormat() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
AVFormatLibrary.AVOutputFormat(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
AVFormatLibrary.AVPacket - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVPacket() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
AVFormatLibrary.AVPacketList - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVPacketList() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacketList
 
AVFormatLibrary.AVProbeData - Class in net.sf.ffmpeg_java
this structure contains the data a format has to probe a file
AVFormatLibrary.AVProbeData() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVProbeData
 
AVFormatLibrary.AVStream - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.AVStream() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
AVFormatLibrary.AVStream(Pointer) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
AVFormatLibrary.ByteIOContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.ByteIOContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
AVFormatLibrary.Destruct - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLClose - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
 
AVFormatLibrary.URLOpen - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLPollEntry - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLPollEntry() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLPollEntry
 
AVFormatLibrary.URLProtocol - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLProtocol() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
AVFormatLibrary.URLRead - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLSeek - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVFormatLibrary.URLWrite - Interface in net.sf.ffmpeg_java
 
AVINDEX_KEYFRAME - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
AVPALETTE_COUNT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVPALETTE_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_alloc(AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_deinterlace(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_fill(AVCodecLibrary.AVPicture, Pointer, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_fill(AVCodecLibrary.AVFrame, Pointer, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_free(AVCodecLibrary.AVPicture) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_get_size(int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
avpicture_layout(AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
AVPROBE_PADDING_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVPROBE_SCORE_MAX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSEEK_FLAG_ANY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSEEK_FLAG_BACKWARD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSEEK_FLAG_BYTE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSEEK_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSTREAM_PARSE_FULL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSTREAM_PARSE_HEADERS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< full parsing and repack
AVSTREAM_PARSE_NONE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
AVSTREAM_PARSE_TIMESTAMPS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< only parse headers, don't repack
AVUtilLibrary - Interface in net.sf.ffmpeg_java
Based on FFMPEG Aug 12 2007.

B

b_frame_strategy - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
b_quant_factor - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
b_quant_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
b_sensitivity - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
base0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
base1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
base2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
base3 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
bframebias - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
bidir_refine - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
bit_fields - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
bit_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
bit_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
bit_rate_tolerance - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
bitFields - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
< tv standard, NTSC, PAL, SECAM
bitmap - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
bits_per_sample - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
block_align - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
border_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
brd_scale - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
buf - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVProbeData
 
buf_end - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
buf_ptr - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
buf_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVProbeData
 
buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
buffer_hints - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
buffer_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 

C

callback(AVFormatLibrary.AVPacket) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.Destruct
 
callback(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLClose
 
callback(AVFormatLibrary.URLContext, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLOpen
 
callback(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLRead
 
callback(AVFormatLibrary.URLContext, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLSeek
 
callback(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLWrite
 
CallbackURLProtocolHandler - Interface in net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol
A Java version ffmpeg URLProtocol, bug specific to a single stream.
CallbackURLProtocolMgr - Class in net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol
Provides a single ffmpeg URLProtocol, using the prefix callback:, which calls back to Java code to access the data.
CallbackURLProtocolMgr() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
capabilities - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
channel - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
channels - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
channels - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
checksum - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
checksum_ptr - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
chrH - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsFilter
 
chroma_elim_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
chromaoffset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
chrV - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsFilter
 
class_name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVClass
 
close - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
close(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
close(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
codec - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
codec - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
CODEC_CAP_DELAY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Codec has a nonzero delay and needs to be fed with NULL at the end to get the delayed data.
CODEC_CAP_DR1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Codec uses get_buffer() for allocating buffers.
CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_CAP_HWACCEL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_CAP_PARSE_ONLY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_CAP_SMALL_LAST_FRAME - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Codec can be fed a final frame with a smaller size.
CODEC_CAP_TRUNCATED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_8X8DCT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_AUD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_BPYRAMID - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_BRDO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_CHUNKS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_DROP_FRAME_TIMECODE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_FAST - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_FASTPSKIP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_INTRA_VLC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_LOCAL_HEADER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_MEMC_ONLY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_MIXED_REFS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_NON_LINEAR_QUANT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_SKIP_RD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_STRICT_GOP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG2_WPRED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_4MV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_AC_PRED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_ALT_SCAN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_BITEXACT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_CBP_RD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_CLOSED_GOP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_EMU_EDGE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_EXTERN_HUFF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_GMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_GRAY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_H263P_AIC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_H263P_AIV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_H263P_SLICE_STRUCT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_H263P_UMV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_INPUT_PRESERVED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_INTERLACED_ME - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_LOOP_FILTER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_LOW_DELAY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_MV0 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_NORMALIZE_AQP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Input bitstream might be truncated at a random location instead of only at frame boundaries.
CODEC_FLAG_OBMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_PART - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_PASS1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_PASS2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_PSNR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_QP_RD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_QPEL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_QSCALE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_SVCD_SCAN_OFFSET - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_TRELLIS_QUANT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_FLAG_TRUNCATED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
codec_id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
CODEC_ID_4XM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_8BPS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AAC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AASC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AC3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_4XM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_ADX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_CT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_EA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_G726 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_MS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_SWF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_THP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_XA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ALAC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AMR_NB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AMR_WB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ASV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ASV2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ATRAC3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_AVS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_BETHSOFTVID - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_BMP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_C93 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_CAVS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_CINEPAK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_CLJR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_COOK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_CSCD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_CYUV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DNXHD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DSICINAUDIO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DSICINVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DTS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DVAUDIO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DVB_SUBTITLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DVD_SUBTITLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DVVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_DXA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FFH264 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FFV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FFVHUFF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FLAC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FLASHSV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FLIC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FLV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_FRAPS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_GIF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_GSM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_GSM_MS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_H261 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_H263 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_H263I - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_H263P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_H264 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_HUFFYUV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_IDCIN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_IMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_INDEO2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_INDEO3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_INTERPLAY_DPCM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_INTERPLAY_VIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_JPEG2000 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_JPEGLS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_KMVC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_LJPEG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_LOCO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MACE3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MACE6 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MDEC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MJPEG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MJPEGB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MLP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MMVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MP2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MP3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MP3ADU - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MP3LAME - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MP3ON4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG1VIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG2TS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG2VIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG2VIDEO_XVMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MPEG4AAC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSMPEG4V1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSMPEG4V2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSMPEG4V3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSRLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSVIDEO1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MSZH - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_MUSEPACK7 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_NONE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_NUV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PAM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PBM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_ALAW - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_MULAW - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S16BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S16LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S24BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S24DAUD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S24LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S32BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S32LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_S8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U16BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U16LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U24BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U24LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U32BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U32LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_U8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PCM_ZORK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PGM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PGMYUV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PNG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PPM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_PTX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_QCELP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_QDM2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_QDRAW - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_QPEG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_QTRLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RA_144 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RA_288 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RAWVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ROQ - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ROQ_DPCM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RPZA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RV10 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RV20 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RV30 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_RV40 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SGI - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SHORTEN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SMACKAUDIO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SMACKVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SNOW - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SOL_DPCM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SONIC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SONIC_LS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SP5X - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SVQ1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_SVQ3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TARGA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TEXT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_THEORA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_THP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TIERTEXSEQVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TIFF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TRUEMOTION1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TRUEMOTION2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TRUESPEECH - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TSCC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TTA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_TXD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ULTI - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VC1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VCR1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VIXL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VMDAUDIO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VMDVIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VMNC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VORBIS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VOXWARE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VP3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VP5 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VP6 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_VP6F - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WAVPACK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WESTWOOD_SND1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WMAV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WMAV2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WMV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WMV2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WMV3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WNV1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_WS_VQA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_XAN_DPCM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_XAN_WC3 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_XAN_WC4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_XSUB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_XVID - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ZLIB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_ID_ZMBV - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
codec_ids - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
codec_info_nb_frames - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
codec_name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
codec_tag - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
codec_tag - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
codec_tag - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
codec_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
CODEC_TYPE_AUDIO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_TYPE_DATA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_TYPE_NB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_TYPE_SUBTITLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_TYPE_UNKNOWN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
CODEC_TYPE_VIDEO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
coded_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
coded_height - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
coded_picture_number - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
coded_width - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
coder_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
coeff - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsVector
 
color_table_id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
comment - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
complexityblur - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
compression_level - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
context_model - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
copyright - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cqp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
createImage(byte[], int, int) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.util.FrameDataToImage
Assumes frame data from ffmpeg with format AVCodecLibrary.PIX_FMT_RGB24
crf - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
ctx_flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cur_dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
cur_frame_dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
cur_frame_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
cur_frame_pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
cur_frame_start_index - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
cur_len - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cur_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
cur_pkt - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cur_ptr - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cur_st - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
cutoff - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

D

dark_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
data0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
data0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
data1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
data1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
data2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
data2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
data3 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
data3 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
data_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
dct_algo - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
dct_coeff - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
deblockalpha - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
deblockbeta - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
debug - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
debug_mv - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
decode - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
DEFAULT_FRAME_RATE_BASE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
default_val - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
delay - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
den - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFrac
 
den - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVRational
 
destruct - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
device - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
< used to select dv channel
dia_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
directpred - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
discard - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
display_picture_number - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
draw_horiz_band - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
dsp_mask - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
dsp_mask could be add used to disable unwanted CPU features CPU features (i.e.
dtg_active_format - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
dump_format(AVFormatLibrary.AVFormatContext, int, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
duration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
duration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
duration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 

E

encode - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
end_display_time - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 
end_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.RcOverride
 
eof_reached - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
error - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
error - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
error - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
error_concealment - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
error_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
error_resilience - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
events - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLPollEntry
 
execute - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
extensions - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
extensions - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
extradata - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
extradata_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

F

fetch_timestamp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
FF_AA_AUTO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_AA_FASTINT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_AA_FLOAT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_AA_INT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_ALPHA_SEMI_TRANSP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_ALPHA_TRANSP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_ASPECT_EXTENDED - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_B_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_HINTS_PRESERVE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_HINTS_READABLE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_HINTS_REUSABLE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_HINTS_VALID - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_TYPE_COPY - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_TYPE_INTERNAL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_TYPE_SHARED - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUFFER_TYPE_USER - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_BUG_AC_VLC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_AMV - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_AUTODETECT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_DC_CLIP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_DIRECT_BLOCKSIZE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_EDGE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_HPEL_CHROMA - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_MS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_NO_PADDING - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_OLD_MSMPEG4 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_QPEL_CHROMA - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_QPEL_CHROMA2 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_STD_QPEL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_UMP4 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_BUG_XVID_ILACE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_BIT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_CHROMA - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_DCT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_DCT264 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_DCTMAX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_NSSE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_PSNR - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_RD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_SAD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_SATD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_SSE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_VSAD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_VSSE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_W53 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_W97 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CMP_ZERO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CODER_TYPE_AC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CODER_TYPE_DEFLATE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CODER_TYPE_RAW - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CODER_TYPE_RLE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_CODER_TYPE_VLC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPLIANCE_EXPERIMENTAL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPLIANCE_INOFFICIAL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPLIANCE_NORMAL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPLIANCE_STRICT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPLIANCE_VERY_STRICT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_COMPRESSION_DEFAULT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_ALTIVEC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_AUTO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_FAAN - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_FASTINT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_INT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_MLIB - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DCT_MMX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_BITSTREAM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_BUGS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_DCT_COEFF - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_ER - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_MB_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_MMCO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_MV - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_PICT_INFO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_PTS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_QP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_RC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_SKIP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_STARTCODE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_VIS_MB_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_VIS_MV_B_BACK - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_VIS_MV_B_FOR - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_VIS_MV_P_FOR - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEBUG_VIS_QP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DEFAULT_QUANT_BIAS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_14_9 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_16_9 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_16_9_SP_14_9 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_4_3 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_4_3_SP_14_9 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_SAME - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_DTG_AFD_SP_4_3 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_EC_DEBLOCK - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_EC_GUESS_MVS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_ER_AGGRESSIVE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_ER_CAREFUL - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_ER_COMPLIANT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_ER_VERY_AGGRESSIVE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_I_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_IDCT_ALTIVEC - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_ARM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_AUTO - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_CAVS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_H264 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_INT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_IPP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_LIBMPEG2MMX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_MLIB - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_PS2 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SH4 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SIMPLE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SIMPLEARM - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SIMPLEARMV5TE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SIMPLEARMV6 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_SIMPLEMMX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_VP3 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_IDCT_XVIDMMX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Required number of additionally allocated bytes at the end of the input bitstream for decoding.
FF_LAMBDA_MAX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_LAMBDA_SCALE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_LAMBDA_SHIFT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_LEVEL_UNKNOWN - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_LOSS_ALPHA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss due to color space conversion
FF_LOSS_CHROMA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss due to color quantization
FF_LOSS_COLORQUANT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss of alpha bits
FF_LOSS_COLORSPACE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss due to color depth change
FF_LOSS_DEPTH - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
< loss due to resolution change
FF_LOSS_RESOLUTION - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_MAX_B_FRAMES - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_MB_DECISION_BITS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MB_DECISION_RD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MB_DECISION_SIMPLE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MIN_BUFFER_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
minimum encoding buffer size Used to avoid some checks during header writing.
FF_MM_3DNOW - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_3DNOWEXT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_FORCE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_IWMMXT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_MMX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_MMXEXT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_SSE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_SSE2 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_SSE3 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_MM_SSSE3 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_OPT_TYPE_CONST - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_DOUBLE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_FLAGS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_FLOAT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_INT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_INT64 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_RATIONAL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_OPT_TYPE_STRING - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
FF_P_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_PRED_LEFT - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PRED_MEDIAN - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PRED_PLANE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PROFILE_AAC_LOW - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PROFILE_AAC_LTP - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PROFILE_AAC_MAIN - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PROFILE_AAC_SSR - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_PROFILE_UNKNOWN - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_QP2LAMBDA - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_QSCALE_TYPE_H264 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_QSCALE_TYPE_MPEG1 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_QSCALE_TYPE_MPEG2 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_QUALITY_SCALE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_RC_STRATEGY_XVID - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FF_S_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_SI_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FF_SP_TYPE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
FFM_PACKET_SIZE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
ffm_read_write_index(int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
ffm_set_write_index(AVFormatLibrary.AVFormatContext, long, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
ffm_write_write_index(int, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
FFMPEGLibrary - Interface in net.sf.ffmpeg_java
Based on FFMPEG Aug 12 2007.
FFMPEGLibrary.AVClass - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
FFMPEGLibrary.AVClass() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVClass
 
FFMPEGLibrary.AVRational - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
FFMPEGLibrary.AVRational() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVRational
 
FFMPEGLibrary.AVRational(int, int) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVRational
 
file_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
FileCallbackURLProtocolHandler - Class in net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol
Implements CallbackURLProtocolHandler by using standard Java file I/O.
FileCallbackURLProtocolHandler(File) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
filename - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
filename - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVProbeData
 
filename - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
 
filter - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter
 
filter - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext
 
find_info_tag(Pointer, int, String, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
first_dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
 
flags2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
flush - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
format - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 
frame_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_number - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
frame_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_skip_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_skip_exp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_skip_factor - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
frame_skip_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
FrameDataToImage - Class in net.sf.ffmpeg_java.util
In progress
FrameDataToImage() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.util.FrameDataToImage
 

G

genre - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
get_be16(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_be24(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_be32(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_be64(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
get_buffer(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_byte(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
note return 0 if EOF, so you cannot use it if EOF handling is necessary
get_checksum(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_format - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
get_le16(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_le24(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_le32(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_le64(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_partial_buffer(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
get_strz(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
getPreferredSize() - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame.ImageComponent
 
getStreams() - Method in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
getURLProtocol() - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
global_quality - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
gop_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
guess_format(String, String, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
guess_stream_format(String, String, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 

H

h - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
handle - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLPollEntry
 
has_b_frames - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
header_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
height - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
height - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPanScan
 
height - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
help - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
hurry_up - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

I

i_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
i_quant_factor - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
i_quant_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
i_tex_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPanScan
id - encoding: Set by user.
id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
idct_algo - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
iformat - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
ildct_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
ImageConverter - Interface in net.sf.ffmpeg_java.util
Interface encapsulating AVCodec's img_convert function, allowing it to be swapped out with an SWScale implementation.
ImageConverterSingleton - Class in net.sf.ffmpeg_java.util
Provides a global instance of ImageConverter.
ImageConverterSingleton() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.util.ImageConverterSingleton
 
ImageFrame - Class in net.sf.ffmpeg_java.gui
Adapted from http://www.oreilly.com/catalog/learnjava/chapter/ch14.html
ImageFrame(String) - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame
 
ImageFrame.ImageComponent - Class in net.sf.ffmpeg_java.gui
 
ImageFrame.ImageComponent() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame.ImageComponent
 
img_convert(AVCodecLibrary.AVPicture, int, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
img_convert(AVCodecLibrary.AVFrame, int, AVCodecLibrary.AVFrame, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
img_convert(AVCodecLibrary.AVFrame, int, AVCodecLibrary.AVFrame, int, int, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.util.AVCodecLibraryImageConverter
 
img_convert(AVCodecLibrary.AVFrame, int, AVCodecLibrary.AVFrame, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.util.ImageConverter
 
img_convert(AVCodecLibrary.AVFrame, int, AVCodecLibrary.AVFrame, int, int, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.util.SWScaleLibraryImageConverter
 
img_copy(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_crop(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_get_alpha_info(AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
img_pad(AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture, int, int, int, int, int, int, int, IntByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_resample(Pointer, AVCodecLibrary.AVPicture, AVCodecLibrary.AVPicture) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_resample_close(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_resample_full_init(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated. Use the software scaler (swscale) instead.
img_resample_init(int, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
Deprecated.  
index - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
index_built - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
index_entries - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
index_entries_allocated_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
init - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
init_checksum(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, NativeLong) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
init_put_byte(Pointer, Pointer, int, int, Pointer, Pointer, Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
INSTANCE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
INSTANCE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
INSTANCE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVUtilLibrary
 
INSTANCE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
instance() - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.util.ImageConverterSingleton
 
inter_matrix - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
inter_quant_bias - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
inter_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
interlaced_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
interleave_packet - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
internal_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
internal_buffer_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
intra_dc_precision - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
intra_matrix - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
intra_quant_bias - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
is_streamed - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
is_streamed - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
 
item_name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVClass
 

K

key - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
key_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
keyint_min - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
keylen - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 

L

language - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
last_dts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
last_frame_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
last_IP_duration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
last_IP_pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
last_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
last_predictor_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
last_pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
length - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsVector
 
level - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
LIBAVCODEC_IDENT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
LIBAVCODEC_VERSION - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
LIBAVCODEC_VERSION_INT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
LIBAVFORMAT_BUILD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
LIBAVFORMAT_IDENT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
LIBAVFORMAT_VERSION - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
LIBAVFORMAT_VERSION_INT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
linesize - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
linesize - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPicture
 
linesize - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
LLIBAVCODEC_BUILD - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
lmax - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
lmin - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
logger - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.util.LoggerSingleton
 
LoggerSingleton - Class in net.sf.ffmpeg_java.util
Logger for use by all of ffmpeg-java.
LoggerSingleton() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.util.LoggerSingleton
 
long_name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
long_name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
loop_input - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
loop_output - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
lowres - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
lpc_coeff_precision - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
luma_elim_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
lumH - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsFilter
 
lumi_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
lumV - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsFilter
 

M

main(String[]) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.example.AVCodecSample
 
main(String[]) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.example.PlayerExample
 
main(String[]) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.example.URLProtocolTest
 
main(String[]) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame
 
match_ext(String, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
max - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
max_analyze_duration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
max_b_frames - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
max_delay - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
max_packet_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
max_packet_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
< true if streamed (no seek possible), default = false
max_partition_order - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
max_prediction_order - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
max_qdiff - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
MAX_REORDER_DELAY - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
MAX_STREAMS - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
MAX_STREAMS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
< signal that no header is present (streams are added dynamically)
mb_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_decision - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_lmax - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_lmin - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_qmax - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_qmin - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mb_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
MB_TYPE_16x16 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_16x8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_8x16 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_8x8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_ACPRED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_CBP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_DIRECT2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_GMC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_INTERLACED - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_INTRA16x16 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_INTRA4x4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_INTRA_PCM - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_L0 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_L0L1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_L1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_P0L0 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_P0L1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_P1L0 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_P1L1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_QUANT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
MB_TYPE_SKIP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
mbskip_table - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
me_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_method - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_penalty_compensation - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_pre_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_range - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_sub_cmp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_subpel_quality - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
me_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mime_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
min - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
min_distance - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
min_partition_order - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
min_prediction_order - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
misc_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
motion_subsample_log2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
motion_val0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
motion_val1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
mpeg_quant - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
must_flush - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
mux_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
mv0_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
mv_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

N

name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter
 
name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
name - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
nb_colors - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
nb_frames - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
nb_index_entries - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
nb_streams - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
need_parsing - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
net.sf.ffmpeg_java - package net.sf.ffmpeg_java
 
net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol - package net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol
 
net.sf.ffmpeg_java.example - package net.sf.ffmpeg_java.example
 
net.sf.ffmpeg_java.gui - package net.sf.ffmpeg_java.gui
 
net.sf.ffmpeg_java.util - package net.sf.ffmpeg_java.util
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
< default subtitle codec
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacketList
 
next - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
noise_reduction - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
nsse_weight - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
num - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFrac
 
num - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVRational
 
num_rects - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 

O

offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
oformat - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
opaque - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
opaque - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
opaque - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
open(AVFormatLibrary.URLContext, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
Flags may be a combination of: AVFormatLibrary.URL_RDONLY, AVFormatLibrary.URL_WRONLY, AVFormatLibrary.URL_RDWR.
open(AVFormatLibrary.URLContext, String, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
option - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary.AVClass
 

P

p_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
p_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
p_tex_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
packet_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
packet_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
paint(Graphics) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame.ImageComponent
 
palctrl - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
palette - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPaletteControl
 
palette_changed - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPaletteControl
 
palette_has_changed - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
pan_scan - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
parse_date(String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
parse_frame_rate(IntByReference, IntByReference, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Deprecated.  
parse_image_size(IntByReference, IntByReference, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Deprecated.  
parse_only - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
parser - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext
 
parser - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
parser - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
parser_close - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
PARSER_FLAG_COMPLETE_FRAMES - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
parser_init - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
parser_parse - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
partitions - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
pb - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
pict_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
pict_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
pix_fmt - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
pix_fmt - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
PIX_FMT_BGR24 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR32 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR32_1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR4_BYTE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR555 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR565 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_BGR8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_GRAY16BE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_GRAY16LE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_GRAY8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_MONOBLACK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_MONOWHITE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_NB - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_NONE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_NV12 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_NV21 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_PAL8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB24 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB32 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB32_1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB4 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB4_BYTE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB555 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB565 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_RGB8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_UYVY422 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_UYYVYY411 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_XVMC_MPEG2_IDCT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_XVMC_MPEG2_MC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV410P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV411P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV420P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV422P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV440P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUV444P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUVJ420P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUVJ422P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUVJ440P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUVJ444P - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
PIX_FMT_YUYV422 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.FFMPEGLibrary
 
pix_fmts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
pkt - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacketList
 
PKT_FLAG_KEY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
PlayerExample - Class in net.sf.ffmpeg_java.example
Based on AVCodecSample, but shows the movie in a window.
PlayerExample() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.example.PlayerExample
 
pos - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
pos - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
pos - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
position - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPanScan
position of the top left corner in 1/16 pel for up to 3 fields/frames - encoding: Set by user.
pre_dia_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
pre_me - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
prediction_method - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
prediction_order_method - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
preload - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
priv - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilterContext
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
priv_data - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
< if non zero, the stream is packetized with this max packet size
priv_data_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVBitStreamFilter
 
priv_data_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
priv_data_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
priv_data_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
priv_data_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
< comma separated filename extensions
probesize - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
profile - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
prot - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLContext
 
pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
pts - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
pts_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
pts_wrap_bits - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
put_be16(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_be24(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_be32(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_be64(AVFormatLibrary.ByteIOContext, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_buffer(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_byte(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_flush_packet(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_le16(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_le24(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_le32(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_le64(AVFormatLibrary.ByteIOContext, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_strz(AVFormatLibrary.ByteIOContext, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
put_tag(AVFormatLibrary.ByteIOContext, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 

Q

qblur - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
qcompress - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
qmax - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
qmin - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
qscale - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.RcOverride
 
qscale_table - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
qscale_type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
qstride - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
quality - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
quality - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
quality_factor - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.RcOverride
 
quantizer_noise_shaping - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

R

r_frame_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
rate_emu - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_buffer_aggressivity - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_buffer_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_eq - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_initial_buffer_occupancy - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_initial_cplx - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_max_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_min_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_override - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_override_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_qmod_amp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_qmod_freq - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_qsquish - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rc_strategy - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
read(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
read(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
read_close - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_header - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_packet - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_packet - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
read_pause - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_play - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_probe - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_seek - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
read_timestamp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
real_pict_num - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rects - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 
ref_index0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
ref_index1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
reference - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
refs - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
reget_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
register(AVFormatLibrary) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
register_avcodec(AVCodecLibrary.AVCodec) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
register_protocol(AVFormatLibrary.URLProtocol) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
release_buffer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
removeCallbackURLProtocolHandler(CallbackURLProtocolHandler) - Static method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
repeat_pict - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParserContext
 
repeat_pict - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
resolve_host(Pointer, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
revents - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLPollEntry
 
rgba_palette - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
rtp_callback - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rtp_mode - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
rtp_payload_size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

S

sample_aspect_ratio - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
sample_fmt - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
SAMPLE_FMT_FLT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SAMPLE_FMT_NONE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SAMPLE_FMT_S16 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SAMPLE_FMT_S24 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SAMPLE_FMT_S32 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SAMPLE_FMT_U8 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
sample_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
sample_rate - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
scenechange_factor - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
scenechange_threshold - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
seek - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
seek(AVFormatLibrary.URLContext, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
Implementations need to be very careful about returning -1.
seek(AVFormatLibrary.URLContext, long, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
SEEK_CUR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
SEEK_END - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
SEEK_SET - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
set_parameters - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
setImage(Image) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame.ImageComponent
 
setImage(Image) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame
 
setImageSize(Dimension) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame.ImageComponent
 
setImageSize(int, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.gui.ImageFrame
 
size - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
skip_bottom - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
skip_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
skip_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
skip_idct - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
skip_loop_filter - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
skip_top - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
slice_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
SLICE_FLAG_ALLOW_PLANE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
SLICE_FLAG_CODED_ORDER - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
slice_flags - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
slice_offset - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
small_strptime(String, String, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
SME_EPZS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_FULL - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_HEX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_ITER - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_LOG - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_PHODS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_UMH - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_X1 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
SME_ZERO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary
 
spatial_cplx_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
split - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecParser
 
standard - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
< video, audio or DV device
start_display_time - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitle
 
start_frame - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.RcOverride
 
start_time - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
start_time - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
stats_in - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
stats_out - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
stream_codec_tag - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
stream_copy - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
stream_index - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVPacket
 
streams0 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams1 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams10 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams11 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams12 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams13 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams14 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams15 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams16 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams17 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams18 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams19 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams2 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams3 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams4 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams5 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams6 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams7 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams8 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
streams9 - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
strict_std_compliance - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
sub_id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
subtitle_codec - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
supported_framerates - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
SWS_ACCURATE_RND - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_addVec(Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_AREA - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_BICUBIC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_BICUBLIN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_BILINEAR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_cloneVec(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_convVec(Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_CPU_CAPS_3DNOW - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_CPU_CAPS_ALTIVEC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_CPU_CAPS_BFIN - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_CPU_CAPS_MMX - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_CPU_CAPS_MMX2 - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_DIRECT_BGR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_FAST_BILINEAR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_freeContext(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_freeFilter(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_freeVec(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_FULL_CHR_H_INP - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_FULL_CHR_H_INT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_GAUSS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getCachedContext(Pointer, int, int, int, int, int, int, int, Pointer, Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getColorspaceDetails(Pointer, Pointer, Pointer, Pointer, Pointer, Pointer, Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getConstVec(double, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getContext(int, int, int, int, int, int, int, Pointer, Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getDefaultFilter(float, float, float, float, float, float, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getGaussianVec(double, double) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_getIdentityVec() - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_LANCZOS - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_normalizeVec(Pointer, double) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_PARAM_DEFAULT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_POINT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_PRINT_INFO - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_printVec(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_scale(Pointer, Pointer[], int[], int, int, Pointer[], int[]) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_scale(Pointer, Pointer, int[], int, int, Pointer, int[]) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_scale_ordered(Pointer, Pointer, Pointer, int, int, Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
Deprecated.  
sws_scaleVec(Pointer, double) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_setColorspaceDetails(Pointer, Pointer, int, Pointer, int, int, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_shiftVec(Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_SINC - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_SPLINE - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_SRC_V_CHR_DROP_MASK - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_SRC_V_CHR_DROP_SHIFT - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
sws_subVec(Pointer, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWS_X - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary
 
SWScaleLibrary - Interface in net.sf.ffmpeg_java
NOTICE: THIS CLASS IS GPL-LICENSED, UNLIKE THE REST OF FFMPEG-JAVA.
SWScaleLibrary.SwsContext - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
SWScaleLibrary.SwsContext() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsContext
 
SWScaleLibrary.SwsFilter - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
SWScaleLibrary.SwsFilter() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsFilter
 
SWScaleLibrary.SwsVector - Class in net.sf.ffmpeg_java
 
SWScaleLibrary.SwsVector() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.SWScaleLibrary.SwsVector
 
SWScaleLibraryImageConverter - Class in net.sf.ffmpeg_java.util
NOTICE: THIS CLASS IS GPL-LICENSED, UNLIKE THE REST OF FFMPEG-JAVA.
SWScaleLibraryImageConverter() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.util.SWScaleLibraryImageConverter
 

T

temporal_cplx_masking - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
thread_count - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
thread_opaque - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
time_base - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
time_base - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
time_base - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVStream
 
timecode_frame_start - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
timestamp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
timestamp - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVIndexEntry
 
title - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
top_field_first - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
TRACE - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
track - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 
trellis - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodec
 
type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVFrame
 
type - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 

U

udp_get_file_handle(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
udp_get_local_port(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
udp_set_remote_url(AVFormatLibrary.URLContext, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
unit - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVOption
 
unused - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
update_checksum - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
url_close(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_close - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
url_close_buf(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
return the written or read size
url_close_dyn_buf(AVFormatLibrary.ByteIOContext, PointerByReference) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Return the written size and a pointer to the buffer.
URL_EOF - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_exist(String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fclose(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fdopen(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_feof(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_ferror(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fget_max_packet_size(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Return the maximum packet size associated to packetized buffered file handle.
url_fgetc(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fgets(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
note unlike fgets, the EOL character is not returned and a whole line is parsed.
url_fileno(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_filesize(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fopen(AVFormatLibrary.ByteIOContext, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
note when opened as read/write, the buffers are only used for reading
url_fseek(AVFormatLibrary.ByteIOContext, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fsize(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_fskip(AVFormatLibrary.ByteIOContext, long) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_ftell(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_get_filename(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_get_max_packet_size(AVFormatLibrary.URLContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_open(PointerByReference, String, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_open - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
url_open_buf(AVFormatLibrary.ByteIOContext, Pointer, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_open_dyn_buf(AVFormatLibrary.ByteIOContext) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Open a write only memory stream.
url_open_dyn_packet_buf(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
Open a write only packetized memory stream with a maximum packet size of 'max_packet_size'.
url_poll(AVFormatLibrary.URLPollEntry, int, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
URL_PREFIX - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolMgr
 
URL_RDONLY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
URL_RDWR - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_read(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_read - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
url_seek(AVFormatLibrary.URLContext, long, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_seek - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
url_set_interrupt_cb(Pointer) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_setbufsize(AVFormatLibrary.ByteIOContext, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
warning must be called before any I/O
url_split(Pointer, int, Pointer, int, Pointer, int, IntByReference, Pointer, int, String) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_write(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
url_write - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.URLProtocol
 
URL_WRONLY - Static variable in interface net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary
 
URLProtocolTest - Class in net.sf.ffmpeg_java.example
Demonstrates ffmpeg getting data from a Java callback, rather than a file directly, using CallbackURLProtocolMgr.
URLProtocolTest() - Constructor for class net.sf.ffmpeg_java.example.URLProtocolTest
 
use_lpc - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

V

val - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFrac
 
value - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVInputFormat
 
video_codec - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
< default audio codec
video_codec_id - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 

W

w - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
width - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
width - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVPanScan
width and height in 1/16 pel - encoding: Set by user.
width - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatParameters
 
workaround_bugs - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
write(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in interface net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.CallbackURLProtocolHandler
 
write(AVFormatLibrary.URLContext, Pointer, int) - Method in class net.sf.ffmpeg_java.custom_protocol.FileCallbackURLProtocolHandler
 
write_flag - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
write_header - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
< default video codec
write_packet - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 
write_packet - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.ByteIOContext
 
write_trailer - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVOutputFormat
 

X

x - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
X264_PART_B8X8 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
X264_PART_I4X4 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
X264_PART_I8X8 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
X264_PART_P4X4 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
X264_PART_P8X8 - Static variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 
xvmc_acceleration - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVCodecContext
 

Y

y - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVCodecLibrary.AVSubtitleRect
 
year - Variable in class net.sf.ffmpeg_java.AVFormatLibrary.AVFormatContext
 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y